Industri Energi sine nettsider

Info om ferieuker på tillitsvalgte/klubbkontor

Vennligst respekter oppsatt ferie nedenfor hos de tillitsvalgte, og ta kontakt med tillitsvalgte på jobb Jarle Knoph eller adm. sekretær Bente Amundsen for hjelp eller spørsmål.

Tillitsvalgte på klubbkontoret har ferie følgende datoer:

Tor-Bjarte Jakobsen: 29. juni tom. 4. august

Veronica S. Nistad: 4. juli tom. 31. juli

Ha en ellers fin sommer alle sammen!

Kontaktinfo