Industri Energi sine nettsider

Harald Hereid er ny leder i Industri Energi Odfjell

Tor-Bjarte Jakobsen har trådt ut av vervet som leder i klubben, etter å ha vært leder i over 5 år for denne perioden. Harald Hereid trer inn som ny leder i Industri Energi Odfjell.

Endringen trådte i kraft 14. juni på klubbens styremøte. At leder trer ut fører til følgende endringer i klubbstyret:

  • Harald Hereid rykker opp som leder.
  • Jarle Knoph valgt som ny nestleder frem til neste årsmøte.
  • Eirik Grimstad Øvrelid supplert inn som sekretær frem til neste årsmøte.
  • Tor-Bjarte Jakobsen supplert inn som vara representant i styret frem til neste årsmøte.

Endringer er gjort i henhold til klubbens vedtekter.

Tor-Bjarte overleverer klubben til Harald

Klubben takker Tor-Bjarte for jobben han har gjort for gjennom utfordrende periode

Tor-Bjarte ble valgt inn på klubbens årsmøte i 2013, og har vært leder gjennom klubbens kanskje tøffeste tid med nedbemanninger i oljekrisen. Vi setter stor pris for innsatsen han har lagt ned og takker han stort på det!

Tor-Bjarte takker for seg selv meg egne ord:

Hei,

Da vil jeg informere om at jeg nå trer ut av vervet som klubbleder i Industri Energi Odfjell fra 14.06.2018. I den forbindelse trer Harald Hereid inn som ny klubbleder fra samme tidspunkt. Jeg vil takke alle sammen for samarbeidet i disse 5 årene som har gått. Jeg takker så mye for tilliten, samtidig som jeg ønsker både klubben og alle medlemmer lykke til videre.

Ønsker ellers en  god sommer til dere alle.

Fra venstre bak: Kåre Bjørn Våge, Glen Bjørheim, Eirik Grimstad Øvrelid, Alexander Nødland, Ivar Grønhaug, Harald Hereid, Martin Karlsen, Cato Olsen. Fra ventre foran: Ingar Storleer, Ernst Husa, Morten Sundsbak, Tor-Bjarte Jakobsen, Bjarne Kleivane, Steinar Haug, Jarle Knoph