Industri Energi sine nettsider

God sommer til alle medlemmer!

Da står ferien for døren og vi her på kontoret i Bergen og Stavanger vil benytte anledningen til å ønske alle en god og velfortjent sommerferie.

Det er dessverre slik at mange av våre kollegaer fortsatt går i sin oppsigelsestid i løpet av sommeren, og dette er noe vi gjerne skulle ha vært foruten. Men dessverre så har konsekvensene av et utfordrende marked og betydelig kostnadspress i hele oljenæringen gjort at vi er der vi er i dag på godt og mye mer vondt.

I hele Odfjell Drilling konsernet alene snakker vi om ca. 1800 ansatte som er blitt berørt av dette, i form av enten oppsigelser eller virksomhetsoverdragelse. Det er en 50 % reduksjon av konsernet fra påsken 2014 og frem til der vi er i dag, og det har så klart vært en stor utfordring for alle som er blitt berørt.

Vi i Industri Energi Odfjell er allikevel fornøyd med den jobben vi har gjort for våre medlemmer i denne vanskelige prosessen så langt. Bedriften og fagforeningene har i samarbeid prøvd å styre dette på best og mest mulig rettferdig måte ved hjelp av gjensidig tillit og respekt, selv om det kanskje ikke alltid oppfattes slik i alles øyne.

Så kan man stille seg spørsmålet om hvor veien går videre, og til dette kan vi ikke si annet en at det fortsatt jobbes intenst med å få mer jobber og oppdrag i alle avdelinger i selskapet, og at håpet fortsatt er der.

Vi ønsker igjen god sommer til alle og håper at dere klarer å koble av og nyte sommeren.

Med vennlig hilsen administrasjonen v/
Tor-Bjarte Jakobsen
Morten Sundsbak
Veronica Nistad
Jarle Knoph
Bente Amundsen