Industri Energi sine nettsider

Forslag til Industri Energis Landsmøte 2017

Landsmøte 2017 i Industri Energi nærmer seg, og i den anledning ønsker klubben at medlemmer sender inn forslag til landsmøte. Nå har medlemmene muligheten til å være med å bestemme hva Industri Energi skal mene og jobbe for de neste fire årene.

Hva mener du at Industri Energi bør jobbe for de neste fire årene?

En kan sende inn forslag til vedtekter, nærings- og klimapolitikk, organisasjonspolitikk, arbeids- og velferdspolitikk, HMS-politikk, om utdanning, internasjonale saker eller helt andre forslag som ikke kommer inn under de andre kategoriene.

For at vi skal kunne behandle forslagene og sende dem videre så er fristen satt til 15.desember! Forslagene sendes inn til oss på epost: IndustriEnergi@odfjelldrilling.com

Klikk her for å finne de politiske uttalelsene som gjelder for inneværende landsmøteperiode.