Industri Energi sine nettsider

Forhandlinger om bortfall av lojalitetsbonus for landansatte

Vi holder i disse dager på å forhandle om kompensasjon for bortfall av lojalitetsbonus for de landansatte. Vi legger ikke skjul på at dette kanskje er de mest krevende forhandlinger vi noen gang har hatt for landansatte.

Som kjent har alle landansatte hatt en såkalt lojalitetsbonus i Odfjell Drilling. Bonus har ikke vært noe en har hatt i tillegg til lønn, men i sammen med lønn, og bonusen har økt i perioder med sterk lønnsøkning, istedet for å legge alt direkte på lønn. Det er nettopp derfor helt historisk feil å si at dette har man hatt som ett ekstra gode, slik vi nå opplever at bedriften tolker dette. Vi har protokoller langt tilbake i tid og ser tydelig at i årene med sterk lønnsøkning for offshoreansatte, at de landansatte har hatt moderate lønnsoppgjør og hvor bonus har toppet opp resten.

Som alle vet ble også vi rammet av nedturen i vår bransje og da ble det enighet om en bonusfrys i perioden 2015-2016, hvor i etterkant ledelsen sa opp avtalen om lojalitetsbonus. Vi holder i disse dager på å forhandle om kompensasjon for dette bortfallet samtidig som det også er lønnsoppgjør i disse tider.

Som dere kjenner til ble nivået på innskuddspensjon hevet litt når bonus ble stanset i sin tid, dette vil nok bli opprettholdt som sådan, det er det eneste vi med stor sikkerhet kan si på nåværende tidspunkt. Vi er derfor nødt til å komme tilbake med info når og om vi klarer lande noe i det hele tatt, men vi er forberedt på at dette vil ta tid om bedriften ikke kommer på andre tanker ganske snart.