Industri Energi sine nettsider

Enighet om resultat med bedriften i forbindelse med forhandlinger av bortfall av bonus samt lønnsoppgjør.

Klubben har nå kommet til ett resultat med bedriften for alle kontoransatte. Informasjon er sendt ut til alle medlemmer og vi ønsker tilbakemelding fra dere på resultatet, alternativt kan vi gjennomføre medlemsmøter tidlig neste uke for en gjennomgang av forhandlingene og resultater.