Industri Energi sine nettsider

Enighet i mellomoppgjøret for Oljeservice

Dette oppgjøret omfatter casing operatørene i Odfjell Well Services.

Forhandlingsresultatet gir en lønnsøkning på 46.890 kroner i lønnsmatrisen pkt. 3.13. Tillegget inkluderer sokkelkompensasjon, feriepenger og det sentralt avtalte tillegget. Endringene trer i kraft fra 1. juni i år. For de som ikke er omfattet av denne matrisen, vil lønnen bli forhandlet lokalt.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 5 kroner til 103 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner per dag. Disse er gjeldende fra 1. juni i år.