Industri Energi sine nettsider

Enighet i forhandlingene om flyteriggavtalen

Industri Energi og Norges Rederiforbund har blitt enige om årets mellomoppgjør for flyterigg. Rederiforbundet gav et tilbud de mener er basert på at medlemmene våre får opprettholdt sin kjøpekraft, og partene ble enige om et generelt tillegg på 10.000 kroner og 2 kroner økning på nattillegget.

– Gjennom forhandlinger har vi blitt enige om et generelt tillegg på 10.000 kroner. For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst 6.000 kroner. Vi får også 2 kroner økning på nattillegget, sier forhandlingsleder og forbundsleder Frode Alfheim.

Les det hele ved å klikke inn på Industri Energi sine sider.

Forhandlingsleder Frode Alfheim i Industri Energi og forhandlingsleder Jakob Korsgaard i Norges Rederiforbund under signeringen torsdag ettermiddag.