Industri Energi sine nettsider

Enighet i forhandlingene om flyteriggavtalen

Industri Energi kom natt til fredag i havn med lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen, som gjelder for alle våre offshoreansatte innen boring på fast- og flytbare installasjoner, samt også de ansatte innen kompetansepoolen.

Resultatet på rammen for oppgjøret har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en solid lønnsøkning og økt kjøpekraft. Tor-Bjarte Jakobsen og Morten Sundsbak var representanter fra klubben i forhandlingsutvalget, hvor Tor-Bjarte også satt i engere utvalg.

Det gis et generelt tillegg på 20.000 kroner per år som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppe A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede gis et generelt lønnstillegg på 2,8 prosent i gjennomsnitt, minimum kroner 20.000 per år, inkludert feriepenger.

Minstelønnssatsene økes med 20.000 kroner inkludert feriepenger.

Nattillegget økes med 4 kroner, mens helligdagstillegget økes med 75 kroner til 1975 kroner.

Les mer om hele oppgjøret på Industri Energi sin nettside

Oversikt som viser hvor mye lønnstillegget har gitt i prosent for hver enkelt lønnstrinn i matrisen