Industri Energi sine nettsider

Enighet etter mekling!

Forhandlingsutvalget er fornøyde etter meklingen på Flyteriggavtalen mellom Industri Energi og Norsk Rederiforbund

Riksmeklingsmannens møtebok kan leses her: https://odfjell.industrienergi.no/content/uploads/sites/14/2023/06/2023-014-motebok-og-protokoll.pdf

Oppgjøret kort oppsummert:
– 6,5% for ansatte på lønnsmatrise
– Nattillegg økes med 5,50,- pr time til 102,50,- pr time
– Helligdagstillegg økes med 75,- pr døgn til 2275,- pr døgn
– For gruppen individuelt avlønnede gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5%, der hver enkelt skal være sikret et lønnstillegg på 5,2%

Forhandlingsutvalget tilIndustri Energi

Etter en litt seig start på meklingen så fikk vi omsider et resultat vi er glade for å kunne presentere. Man skal faktisk helt tilbake til 2008 før man kan vise til et oppgjør med lignende prosentsats. Industri Energi hadde gjennom hele dagen gode diskusjoner og meninger om hvordan vi skulle klare å dra dette i havn. Det er mange folk i et slikt forhandlingsutvalg men vi er heldige å ha mange dyktige tillitsvalgte i Industri Energi. Etter mange runder, fikk vi til slutt et tilbud på bordet som var nøyaktig slik som vi skisserte.

Det er utrolig inspirerende å være med i et slikt utvalg som har så pass stor takhøyde og mange meninger, men allikevel klarer å enes om målet vårt.

Martin Karlsen

Kjekt å ha med oss Martin Karlsen som førstereis på mekling. Han jobber vanligvis som mekaniker på Johan Sverdrup og sitter i styret i Industri Energi Odfjell.