Industri Energi sine nettsider

En hyllest til våre arbeidskamerater på OWS Mongstad

OWS Mongstad legges ned og har sin siste arbeidsdag 31. januar. Dette betyr slutten på en epoke i Odfjell Well Service.

ODFJELL WELL SERVICE MONGSTAD 

OWS Mongstad legges ned og har sin siste arbeidsdag 31. januar. Dette betyr slutten på en epoke i Odfjell Well Service. Noen av de ansatte vil forstette i nye stillinger i Odfjell, mens andre har søkt muligheter i andre bedrifter. Det er gledlig at alle medlemmer i foreningen har fått seg nye oppdrag.

Det er trist at det gikk som det gikk, men vi syns det er på sin plass at vi lager et lite historisk tilbakeblikk om verkstedet på Mongstad.

Nye verksted hallen på Storemyra

Verkstedet på Mongstad ble etablert på Hall-E i 1996 etter å ha vært på Ågotnes tidligere. I begynnelsen va det bare 2 ansatte og primæroppgavene var lett service og logistikk oppgaver.

Etter hvert som arbeidsmengden økte, måtte de bemanne opp og i perioden frem til 2001 var de 5 ansatte.

Frem til 2003 hadde alt kontorarbeid på Mongstad foregått i en brakke på utsiden av verkstedet, men dette året ble det satt opp et tilbygg med eget kontorlokale.

Casing tenger i hallen på Storemyra

I 2008 hadde arbeidsmengden økt så pass at man trengte enda større lokaler og man flyttet opp til Hall S på Mongstad sør, industriområdet.  Her var det et stort kontor tilbygg, stort verksted og uteareal.

På det meste var det 27 ansatte i OWS Mongstad og de hadde hele 29 rigger på leveranselisten før oljenedturen i 2015. I tillegg hadde Deep Sea Mooring verksted og kontor i samme bygg, der var det og 8 OWS ansatte. Deep Sea Mooring var et selskap Odfjell Drilling ettablerte for å levere forankrings utstyr til sine egne rigger og eksterne selskaper. Så det var en ganske stor Odfjell klynge på Mongstad.

Deep Sea Mooring ble solgt ut av Odfjell i 2013

Hall-S

I 2017 flyttet de fra Hall S på Mongstad til den nye verkstedhallen på Storemyra. Sommeren 2021 var det 19 ansatte på OWS Mongstad. Kontoransatte, verkstedlogistikk og lærlinger.

De ansatte på blåtur.

Arbeidsoppgavene på Mongstad har vært vedlikehold, inspeksjon og logistikk, fra utstyret kom i retur fra riggen til utstyret gikk ut igjen i havet.

Det har vært service på rentalutstyr, casing tenger og CRT.

Andre oppgaver på Mongstad har vært opplæring på Casingoperatører, vedlikehold for tredjepart , testing og utvikling av nytt utstyr som blant annet CCS utstyret og mye mer.

Zia Khani var lærling på Hall-S. Bildet er hentet fra en sak på BA.no

Industri Energi Odfjell ønsker å takke for godt samarbeid gjennom årene som har vært og for medlemskapet de har hatt i klubben vår.

Vi ønsker dere alle lykke til videre og håper våre veier krysses igjen.