Industri Energi sine nettsider

Delta i medlemsdebatten i LO

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i medlems debatten i LO. Hvilke krav mener du at LO skal stille til de politiske partiene før stortingsvalget 2017? Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja er et av kravene som Industri Energi kjemper for å få frem!

Si din mening!

Det er viktig at så mange som mulig er med å engasjerer seg ved å delta i medlemsdebatten i LO. Vi oppfordrer derfor medlemmene til å klikke seg inn på LO sine sider å krysser av for hvilke krav man mener LO skal stille til politikerne. Uansett hva en mener så er det viktig å si sin mening!

Det går også an å skrive inn egne forslag. Vi ønsker å gi en oppfordring til den enkelte om at de kan skrive følgende forslag som er viktige for både klubben, forbundet og bransjen vår:

  • Arbeide for en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, samt økt leteboring på Norsk sokkel.
  • Arbeide for at oljearbeidere som arbeider på såkalte flerbruksfartøy også skal omfattes av arbeidsmiljøloven.
  • Arbeide for å styrke arbeidstakerne streikerett. Rettferdig arbeiderkamp blir altfor lett stoppet av tvungen lønnsnemnd!

Takk for at du engasjerer deg!

Medlemsdebatten i LO

Tilleggs info om nevnte saker:

Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja

Flerbruksfartøy