Industri Energi sine nettsider

Deepsea Metro 1 måtte stoppe boring i Sør-Kinahavet

Deepsea Metro 1 måtte avbryte boringen etter at det har blitt erklært en såkalt «force majeure» – kontrakten er avsluttet på grunn av en ekstraordinær hendelse.

Deepsea Metro 1

I slutten av juli måned måtte Deepsea Metro 1 avbryte boringen i det omstridte område i Sør-Kinahavet, etter at det har blitt erklært en såkalt «force majeure» – kontrakten er avsluttet på grunn av en ekstraordinær hendelse. Ifølge kilder har Kina har lagt press på Vietnam om å stanse oljeboringen i området som både Kina og Vietnam hevder sin rett over, men Vietnam bestemte seg for å foreløpig ikke ta opp kampen med Kina over dette nå. Selskapet vurderer de juridiske implikasjonene av erklæringen og vil komme med flere detaljer rundt situasjonen når det er tilgjengelig. Boreskipet vil nå rigge ned utstyr og nedbemanne, for å så returnere til Labuan/Malaysia i midten av august for å vente på videre ordre.

Deepsea Metro 1 hadde kontrakt med Talisman Vietnam om boring av to brønner, med opsjon på en ekstra brønn og tre sidesteg. Boringen startet 21 juni 2017 og hadde et tidsestimat på 150 dager.