Industri Energi sine nettsider

De unge medlemmene i klubben har vært på ungdomskonferanse

17. – 20. oktober var 11 unge medlemmer fra Industri Energi Odfjell samlet for ungdomskonferanse. Både arrangerte de sin egen lokale og deltok på forbundet sin sentrale ungdomskonferanse.

Torsdag 17. oktober hadde ungdomsutvalget invitert alle unge medlemmer til og med 33 år til U33 konferanse. Den ble arrangert i Industri Energi sine nye lokaler i Stavanger. Dagen startet med omvisning i de nye lokalene og lunsj – før det så ble avholdt konferanse/årsmøte hvor det ble valg videre vedtekter, årsplan og ungdomsutvalg for perioden 2019/2020.

Nytt videre ungdomsutvalg:

  • Leder: Robert Hauge Havn (Mekaniker OWS Tananger) [Ikke på valg]
  • Nestleder: Julia Kelmendi (Boredekksarbeider DSY) [Valgt for 2 år]
  • Sekretær: Jenny Marie Nesse (Lærling BVO DSB) [Valgt for 1 år]
  • Medlem: Håkon Hereid (Boredekksarbeider Heidrun) [Valgt for 1 år]
  • 1:Vara: Ivar Grønhaug (Mekaniker OWS Mongstad) [Valgt for 1 år]
  • 2.Vara: Stian Haugland Johannessen (Lærling BVO, JS) [Valgt for 1 år]

Fredag 18. oktober var det dags for Industri Energi sin sentrale ungdomskonferanse, hvor ca. 180 unge medlemmer på tvers av bransjer møttes for å bestemme hvem og hvordan ungdomsarbeidet i forbundet skulle drives. En konferansehelg fullspekket med spennende program på dagtid, samtidig sosialt på kveldstid med god underholdning.

Charlotte Sæbjørnsen ble valgt til ny leder av ungdomsvalget i Industri Energi.

Hun sa at en av hennes viktigste oppgave framover er å være en sterk stemme i klimadebatten.

-Vi ser et klimaopprør blant ungdom. Vi skal være en sterk stemme i denne debatten og bidra til å få fram at industrien i Norge, både på land og offshore, tar grep viktige for å få ned sine utslipp.

For medlemmene fra Odfjell var det spesielt viktig å få vedtatt i uttalelse og handlingsplan til ungdomsarbeidet, at vi videre skal være aktive i debatten og fremsnakke videre oljepolitikk.

Julia Kelmendi fra Odfjell ble også valgt inn i det sentrale ungdomsutvalget for 1 år.

Sjekk ut https://www.facebook.com/pg/industrienergiung for mange flere bilder fra ungdomskonferansen.

Flere artikler fra ungdomskonferansen på forbundet sine sider:

Tidligere leder inspirerte deltakerne på Ungdomskonferansen

Oppfordrer ungdom å engasjere seg og være stolte av norsk industri

Julia Kelmendi er oppe på talerstolen i debatt om videre oljepolitikk.