Industri Energi sine nettsider

Årsmøte og tariffkonferanse avlyst på grunn av koronavirus restriksjoner

På grunn av restriksjoner og retningslinjer for forebygge spredning av coronavirus er klubben blitt nødt til å avlyse planlagt årsmøte og tariffkonferanse. Industri Energi avlyser alle arrangementer, kurs og konferanser fram til 15. juni.Vi henstiller alle til å etterleve retningslinjer og restriksjoner fra både helsemyndigheter og Odfjell Drilling for å begrense smittespredning.Klubben sender ut nyhets oppdateringer daglig/ukentlig til alle medlemmene.