Industri Energi sine nettsider

Årsmøte og nytt styre i klubben

29-30 mars gjennomførte klubben sitt årsmøte på Scandic Flesland

I perioden 29-30 mars gjennomførte foreningen årsmøte . 40 tilllitsvalgte fra alle enheter og avdelinger i selskapet deltok på to hektiske dager med tett program. Blant annet vedtok årsmøte en vedtektsendring. Hovedavtalen har begrensning på 12 personer i styret. I forbindelse med at vi har fått fire nye rigger i selskapets flåte og med det mange nye medlemmer ,var ønsket at også disse medlemmene skulle være representer i styret. Det ble derfor utarbeidet er forslag fra styret til årsmøte om å utvide styret med to nye varamedlemmer i tillegg til de to varamedlemmene som var i styret fra før. Dette for å sikre representasjon også fra dem. I tillegg skulle alle fire varamedlemmer møte med samme rettigheter som resten av styret, som da vil si, forslag og stemmerett. Årsmøte vedtok forslaget enstemmig.
(Ernst Husa og Steffen Moi var ikke tilstede på bilde)

Styret innstilte Einar Åge Vae klubbleder i Archer til ordstyrer, han ble enstemmig valgt. Han loste oss trygt og godt gjennom årsmøtet. Vi takker Einar Åge for god utført jobb.

Her går klubbleder Harald gjennom årsberetningen for klubben.

Nestlederen i ungdomsutvalget, Marius Heggstad Knutsen holdt et veldig bra innlegg om ungdomsutvalget. Han fortalte blant annet om viktigheten om å satse på yngre medlemmer samt hva ungdomsutvalget har gjort siden valget på Kielfergen i høst.

KHVO Frederik Glenjen gikk gjennom årsberetningen til vernetjenesten.

Fra Odfjell Drilling stilte COO Jakob Korsgaard. Han startet i Odfjell Drilling for bare en måned siden og tok turen for å fortelle om seg selv og hans visjoner for Odfjell Drilling.

Jakob var på forhånd bekymret på om han kom til å klare å holde et innlegg på hele 45 minutter, men når han hadde holdt på i nesten 2 timer så måtte vi sette strek. Spesielt Q&A runden etter innlegget hans tok tid. Her var det mye engasjement og spørsmål fra salen om sikkerhet og Odfjell kulturen. Spesielt rapporten fra PTIL om økt press, KPI og IOX var et veldig hett tema. Veldig bra at Jakob kunne komme

Årsmøte festen. Jaggu tok ikke Bjørn Jensen fra Salhus Vinskvetten turen innom og.

Det er mange jubilanter blant medlemmene vår i år. Over femti 25-års jubilanter og to 40-års jubilanter. En av 40-års jubilantene er vårt eget styremedlem Morten Sundsbak.

Einar Åge fra Archer klubben hadde mange gode innlegg i løpet av disse to dagene. Her holder han et innlegg om arbeidet LO og Industri Energi gjør for vår bransje. På grunn av LO og Industri Energi sitt politiske arbeid, fikk vi politikerene til å vedta oljeskattepakken. Dette har sikret oss i Odfjell mye arbeid som blant annet Breidablikk kontrakten med Equinor og mye arbeid gjennom PUD bonanzaen AkerBP annonserte før nyttår. Blant annet hadde han et innlegg som het : Hva er greia med LO?

Summert opp var det to dager med mye interessant stoff. Spennende når det er kamp om plassene i styret og at engasjementet er på topp blant deltakerene.

Takk for denne gang!