Industri Energi sine nettsider

Årsmøte blir avholdt 1 og 2 september 2021

Industri Energi Odfjell vil avholde årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen 1-2 september 2021, vi satser på at vi endelig kan få gjennomføre et fysisk møte.Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og går av stabelen på samlingens første dag og skal i henhold til vedtektene behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker: Godkjenne årsberetning for 2020Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2020Vedta budsjett for 2021Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.Velge avdelingens styre, revisorer og div utvalg.Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.Vedta handlingsplan 2021Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (8.mars) årsmøtet skal avholdes. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt navn og arbeidssted.