Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2022 nærmer seg. Valgkomiteen ber dere sende inn forslag på kandidater

I mars 2022 skal klubben arrangere sitt årsmøte. hvor det er valg på posisjoner i klubbstyret. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag fra medlemmene. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet. Frist for innsending av forslag er satt til 20. mars.Husk at kandidaten må være forespurt og ha sagt ja, før forslag sendes : Her:

Bidra til at valgkomiteen får inn mye gode forslag til arbeidet sitt for en best mulig innstilling til årsmøte.