Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2018 fullført

21-23. mars var tillitsvalgte i klubben samlet på Sola Strand Hotell for å avholde årsmøte og tariffkonferanse. I tillegg fikk vi besøk av Ommund Stokka fra forbundet, samt Holly Røkenes og Lars Århus fra HR i bedriften.

Oppstart med besøk fra forbundet

Onsdag 21. mars startet vi opp med besøk av Ommund Stokka fra forbundet som holdt et foredrag om organisering. Han illustrerte hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer, og benyttet seg av illustrasjoner fra eget privatliv for få fram viktigheten av samhold og solidaritet. Problemene løser seg ikke selv bare av at vi – arbeidstakerne – organiserer oss, men både forbund og tillitsvalgte må være i stand til å sette seg i posisjon til å jobbe for et rettferdig arbeidsliv.

Tiden der klubbene og klubblederne ordner opp i problemene på egen hånd, er forbi. Vi er i mye større grad avhengig av at fellesskapet bidrar. Klubbene må samarbeide om de store problemene, og medlemmene og tillitsvalgte må være lojale og bidra til økt organisering. Den tillitsvalgte kan ikke ordne opp alene, men er avhengig av et samlet fellesskap.

Etter lunsj hadde vi gjennomgang av KOMPIS ny digital opplæring for tillitsvalgte, samt oppstart av tariffkonferanse hvor tillitsvalgte ble inndelt i grupper og videre arbeidsform ble informert om – før dagen ble avsluttet med teambuilding.

Årsmøte

Leder Tor-Bjarte Jakobsen startet torsdagen med å åpne årsmøte for Industri Energi Odfjell. Ommund Stokka ble valgt som dirigent og loset oss gjennom blant annet behandling av styrets årsberetning, årsberetning VO-tjenesten, årsregnskap 2017, budsjett 2018, handlingsplan 2018 og sist men ikke minst valg av nytt styre.

Valg av nye styremedlemmer

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb med en innstilling som et samlet årsmøte kunne stille seg bak – etter det i forkant hadde vært en del spenning rundt valget. Etter gjennomført valg er alle overenskomster, samt et vidt spekter av forskjellige enheter og avdelinger representert i det nye klubbstyret.

Ny valgt styre på årsmøte 2018

Harald Hereid ble valg inn som ny nestleder, etter å ha vært ute fra klubbstyret siden han ga seg som leder i 2013. Ivar Grønhaug, som både har vært tidligere ungdomsleder og sittet i styret som vara, ble valgt inn som ny kasserer. Steinar Haug rykket opp fra varaplass til fast styremedlem, samtidig som Martin Karlsen og Eirik Grimstad Øvrelid kommer inn som nye vararepresentanter.

Veronica Nistad og Sigve Rege Olsen gikk i denne omgang ut av klubbstyret. Veronica har jobbet som fulltidstillitsvalgt for klubben siden 2013, og stilte ikke til gjenvalg da hun starter i ny stilling. Sigve har sittet i styret i flere år. Vi takker dem begge for deres arbeid og innsats i klubbstyret – og ønsker de lykke til videre.

Sigve Rege Olsen og Veronica Nistad

Besøk fra HR i bedriften.

På slutten av dagen fikk vi besøk av Holly Røkenes og Lars Årshus fra HR. De tok oss gjennom status i Odfjell Drilling konsernet og ga oss et innblikk i hvordan og hva HR jobber med for tiden – samtidig som tillitsvalgte fikk stille spørsmål de hadde. De tillitsvalgte syntes det var hyggelig og nyttig at bedriften tar seg tid til å stille opp på vårs årsmøte, samtidig som vi også fikk inntrykk av at HR satte pris på å bli invitert.

Holly Røkenes (VP HR)

Oppsummering av tariffkonferanse

Avslutningsvis ble det fredag formiddag brukt til oppsummering tariffkonferansen. De tillitsvalgte hadde jobbet i grupper i løpet av dagene, hvor det ble samlet opp krav til både sentrale og lokale lønnsforhandlinger  i prioritert rekkefølge som klubben tar med seg videre.

Takk til alle tillitsvalgte som stilte på årsmøte!

Bilde av nytt valgt styre