Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2017 for Industri Energi Odfjell gjennomført.

Industri Energi Odfjell Avd.171 arrangerte 11. mars sitt årsmøte i Gdansk. Årsmøtet 2017 var spesielt for klubben som også feirer 30 års jubileum i år. Klubbleder Tor-Bjarte Jakobsen fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt for 2 nye år!

I overkant av 30 tillitsvalgte fra hele organisasjonen var samlet hvor vi hadde 3 innholdsrike dager i Gdansk med både tillitsvalgtkonferanse, ekstra ordinært årsmøte og årsmøte, samt valg av nytt styre.

Dag 1: Torsdag 9.mars reiste alle tillitsvalgte ned for å samles i Gdansk. Dagen gikk i å bli bedre kjent med hverandre ved å arrangere teambuilding. Vi besøkte da såkalt «Escaperooms«, hvor alle ble delt inn i grupper og måtte løse oppgaver sammen.

Dag 2: Fredag 10.mars var det tid for tillitsvalgtkonferanse hvor vi hadde workshop og alle tillitsvalgte ble delt i samme grupper som dagen før. Oppgaven var å finne tiltak som kunne bedre samarbeidet mellom tillitsvalgte på tvers av organisasjonen, for å bedre utfylle handlingsplanen til klubben. Hver gruppe hadde fremføring av tiltak og tilbakemeldinger til administrasjonen som tas med videre.

Dag 3: Lørdag 11.mars var det duket for ekstraordinært årsmøte og ordinært årsmøte, samt valg av nytt styre. I bakgrunn av innsendt forslag til vedtektsendring på sammensetning av styret, var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Styrets årsberetning for 2016 ble lagt frem, samtidig som også VO-tjenesten og ungdomsutvalget presenterte deres beretninger for fjoråret. Årsregnskap for 2016 ble fremlagt, samtidig som budsjett og handlingsplan for 2016 ble vedtatt av årsmøtet. Nytt styre ble også valgt.

På kvelden ble det arrangert årsmøte- og jubileumsmiddag, hvor Tor-Bjarte takket så mye for tilliten videre og tidligere medlemmer av klubbstyret tok oss igjennom litt historie i klubben.

Delegater på årsmøte: Tor-Bjarte Jakobsen, Morten Sundsbak,  Veronica Nistad, Jarle Knoph, Fredrik Glenjen, Thomas Larsen, Bjarne Kleivane, Ivar Grønhaug, Alexander Nødland, Rolf Jørgen Kristiansen, Kjetil Wick, Espen Solberg, Rolf Hornæs, Kåre Bjørn Våge, Ole Elvik, Inge Busch, Kjell Magne Kløve, Odd Magne Steinsland, Ingar Storleer, Bjørn Tore Grøtta, Stig Aarstad, Steinar Haug, Sigve Rege Olsen, Ernst Husa, Glen Bjørheim, Cato Olsen, Tom Eirik Solli, Stian Mo Nilsen, Roar Fjørtoft, Frode Rotnes

Observatør: Bente Amundsen

Gjester på årsmøte: Frode Walderhaug, Erling Gjerde, Rune Bolstad (tidligere Odfjell ansatte og klubbstyre medlemmer), samt Harald Hereid og Asle Reime (ansatte i Industri Energi).

Nytt valgt klubbstyre 11.mars 2017