Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2017 (11. mars) – Industri Energi Odfjell Avd.171

Styret i foreningen har innkalt til årsmøte, og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (25.februar) årsmøtet skal avholdes.

Årsmøte 2017 (11. mars) – for INDUSTRI ENERGI ODFJELL, AVD.171

Styret i foreningen har innkalt til årsmøte, og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling.

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene §3 og 4 behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

  • Godkjenne årsberetning for 2016
  • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2016
  • Vedta budsjett for 2017
  • Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.
  • Velge avdelingens styre, revisorer og div utvalg.
  • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  • Vedta handlingsplan

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (25.februar) årsmøtet skal avholdes. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt arbeidssted.

 

Styreverv som skal velges årsmøte 2017.

Forslag til styremedlemmer bes sendt valgkomiteen ved:

Sigve Rege Olsen sigveolsen@hotmail.com

Ernst Husa e-husa@online.no

Ivar Grønhaug ivgr@odfjelldrilling.com

Kåre Bjørn Våge karebjorn@gmail.com

 

Frister:

Innsendelse av saker til årsmøte snarest mulig og senest innen 25.februar. 2017

Innsendelse av forslag til valgkomitéen snarest mulig og senest innen 3.mars 2017

 

Vi gjør oppmerksom på at foreningen må ha inn skriftlige forslag sendt til

mailadr: industrienergi@odfjelldrilling.com med navn på forslagsstiller og arbeidsplass.

 NB: Hovedtillitsvalgt koordinerer påmelding fra den enkelte rigg / avdeling.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Industri Energi Odfjell Avd.171