Nyheter

Her finner du aktuelle nyheter

Enighet i forhandlingene om flyteriggavtalen

Jarle Knoph 25. mai 2018

Industri Energi kom natt til fredag i havn med lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen, som gjelder for alle våre offshoreansatte innen boring på fast- og flytbare installasjoner, samt også de ansatte innen kompetansepoolen.

Resultatet på rammen for oppgjøret har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en solid lønnsøkning og økt kjøpekraft. Tor-Bjarte Jakobsen og Morten Sundsbak var representanter fra klubben i forhandlingsutvalget, hvor Tor-Bjarte også satt i engere utvalg.

Odfjell Drilling kjøper ny rigg; Deepsea Nordkapp!

Jarle Knoph 30. april 2018

Odfjell Drilling har kjøpt Stena MidMax for 4 milliarder kroner, og den nye halvt nedsenkbare «harsh environment» boreriggen vil få navnet «Deepsea Nordkapp».

Årsmøte 2018 fullført

Jarle Knoph 26. mars 2018

21-23. mars var tillitsvalgte i klubben samlet på Sola Strand Hotell for å avholde årsmøte og tariffkonferanse. I tillegg fikk vi besøk av Ommund Stokka fra forbundet, samt Holly Røkenes og Lars Århus fra HR i bedriften.

Valg av styremedlemmer til Industri Energi Odfjell – Frist for innsending av forslag satt til 1. mars!

Jarle Knoph 18. januar 2018

Har du lyst til å stille til valg eller kjenner noen som burde gjøre det? Valgkomiteens arbeid starter nå!

På årsmøte i 21. – 23. mars 2018 er det valg på posisjoner i klubbstyret, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet på hvem de mener vil gjøre en bra jobb videre.

Årsmøte med tariffkonferanse 21. – 23. mars 2018

Jarle Knoph 11. januar 2018

Styret i foreningen har innkalt til årsmøte med tariffkonferanse, og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling.

Årsmøte med tariffkonferanse blir avholdt 21. – 23. mars i Stavanger. Innkalling er sendt ut til hovedtillitsvalgte som skal ta seg av påmelding av representatner fra de respektive enheter/avdelinger.

Resultater Julequiz 2017

Jarle Knoph 4. januar 2018

Da er alle resultater fra Julequizen 2017 ferdig! Vi ønsker å takke så mye til alle som deltok, og vi håper medlemmene satt like mye pris på quizen som vi gjorde.

Vi arrangerer Julequiz

Jarle Knoph 30. november 2017

Vi har lyst til å bidra til å skape julestemning blant våre medlemmer, så i desember måned frem mot julaften arrangerer vi en ukentlig julequiz med premieutdelinger som vi håper våre medlemmer ønsker å delta på.

Odfjell Drilling inngår rammeavtale med AkerBP om å levere rigger

Jarle Knoph 21. november 2017

Rammeavtalene løper i fem år med opsjoner for å bli utvidet med ytterligere fem år, hvor Odfjell Drilling skal levere flyterigger.

Island Innovator vinner ny kontrakt

Jarle Knoph 1. september 2017

Centria og Island Drilling meldte fredag formiddag om at riggen skal bore en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.