Nyheter

Her finner du aktuelle nyheter

Årsmøte 2018 fullført

Jarle Knoph 26. mars 2018

21-23. mars var tillitsvalgte i klubben samlet på Sola Strand Hotell for å avholde årsmøte og tariffkonferanse. I tillegg fikk vi besøk av Ommund Stokka fra forbundet, samt Holly Røkenes og Lars Århus fra HR i bedriften.

Valg av styremedlemmer til Industri Energi Odfjell – Frist for innsending av forslag satt til 1. mars!

Jarle Knoph 18. januar 2018

Har du lyst til å stille til valg eller kjenner noen som burde gjøre det? Valgkomiteens arbeid starter nå!

På årsmøte i 21. – 23. mars 2018 er det valg på posisjoner i klubbstyret, og i den forbindelse så ønsker valgkomiteen å få inn forslag. Frem mot årsmøte skal valgkomiteen legge ned en god del arbeid og komme frem til en best mulig innstilling til videre klubbstyre. Valgkomiteen legger fram sin innstilling (forslag) på årsmøtet på hvem de mener vil gjøre en bra jobb videre.

Årsmøte med tariffkonferanse 21. – 23. mars 2018

Jarle Knoph 11. januar 2018

Styret i foreningen har innkalt til årsmøte med tariffkonferanse, og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling.

Årsmøte med tariffkonferanse blir avholdt 21. – 23. mars i Stavanger. Innkalling er sendt ut til hovedtillitsvalgte som skal ta seg av påmelding av representatner fra de respektive enheter/avdelinger.

Resultater Julequiz 2017

Jarle Knoph 4. januar 2018

Da er alle resultater fra Julequizen 2017 ferdig! Vi ønsker å takke så mye til alle som deltok, og vi håper medlemmene satt like mye pris på quizen som vi gjorde.

Vi arrangerer Julequiz

Jarle Knoph 30. november 2017

Vi har lyst til å bidra til å skape julestemning blant våre medlemmer, så i desember måned frem mot julaften arrangerer vi en ukentlig julequiz med premieutdelinger som vi håper våre medlemmer ønsker å delta på.

Odfjell Drilling inngår rammeavtale med AkerBP om å levere rigger

Jarle Knoph 21. november 2017

Rammeavtalene løper i fem år med opsjoner for å bli utvidet med ytterligere fem år, hvor Odfjell Drilling skal levere flyterigger.

Island Innovator vinner ny kontrakt

Jarle Knoph 1. september 2017

Centria og Island Drilling meldte fredag formiddag om at riggen skal bore en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet.

Odfjell Drilling selger sine aksjer i Robotic Drilling Systems (RDS)

Jarle Knoph 1. september 2017

Odfjell Drilling selger sine aksjer i RDS til riggselskapet Nabors med fortjeneste.

Industri Energi arrangerer rekrutteringskampanje!

Jarle Knoph 25. august 2017

Industri Energi har startet en rekrutteringskampanje med hovedbudskap: “Industri Energi er størst, og vi får ting gjort!”. Kampanjen har fokus både på å informere og rekruttere. Vi vil spre kunnskap om hvilke saker vi har kjempet og fått gjennomslag for, med vår tyngde og hardt arbeid. 3 måneders gratis medlemskap til alle nye medlemmer, samt klubben gir både verver og nytt medlem en IE offshorebag. Gave med offshorebag til verver og nytt medlem gjelder kun for medlemmer som verves inn i vår avdeling/klubb.

NB: Når en verver et nytt medlem så må en sende inn en epost til IndustriEnergi@odfjelldrilling.com med fullt navn og ansatt nummer på den en verver. Slik har vi ordentlig oversikt og sikrer oss at alle får tildelt offshorebag.

Ser du etter eldre nyheter? Prøv et søk i nyhetsarkivet.