Lønns- og arbeidsavtaler

Her finner du alle tariffavtaler, særavtaler og lønnsmatriser.

Hovedavtalen

Hovedavtalen gjelder for alle medlemsbedrifter av Norges Rederiforbund som har medlemmer hos Industri Energi. Denne forteller om tillitsvalgte, deres ansvar og rettigheter, forhandlingsrett, fredsplikt, samarbeid og mer.

Overenskomster

Overenskomstene er gjelder for flere bedrifter og regulerer lønns- og arbeidsvilkår på på tvers av bedriftene innen for NR-området. Disse forhandles mellom partene sentralt.

  • Flyteriggavtalen – Gjeldene for offshoreansatte innen MODU og PDR
  • Offshoreserviceavtalen – Gjeldene for offshoreansatte i OWS (oppdateres snart etter lønnsoppgjøret 2020)
  • Landavtalen – Gjeldende for alle landansatte (oppdateres snart etter lønnsoppgjøret 2020)

Særavtaler

Særavtaler som regulerer lokale forhold som ikke er definert i tariffavtalene. Disse forhandles mellom partene lokalt hvert hovedoppgjør.

Lønnsmatriser

  • Flyteriggavtalen – Offshoreansatte innen boring
  • Offshoreservice – Offshoreansatte OWS (oppdateres snart etter lønnsoppgjøret)
  • Verkstedansatte OWS (kontakt oss)
  • Kontoransatte (kontakt oss)

Linker til lov og rammeverk

Arbeidsmiljøloven er lovverket som omhandler arbeidslivet. Innen petroleumsindustrien er det Petroleumstilsynet som er tilsynsmyndighet på dette lovverket.

Ta kontakt så hjelper vi deg dersom du trenger det til å finne svar på det du lurer på eller er usikker på tolkning av avtalene

Harald Hereid

Harald Hereid

Leder

hher@odfjelldrilling.com

958 78 040

Jarle Knoph

Jarle Knoph

Nestleder, Hovedtillitsvalgt OWS Offshore

jakn@odfjelldrilling.com

415 49 779