Styremøte

mandag 20. juni 2022

Torsdag 16.06 hadde styret i klubben sitt første møte siden valget på årsmøtet.

Kan melde om god stemning og mye engasjement.

Del