Årsmøte er utsatt til 22-23 april med forbehold.

torsdag 18. februar 2021

Industri Energi Odfjell planlegger å avholde årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen 22.-23 april 2021, med forbehold om at det faktisk er mulig å ha et  fysisk møte i denne perioden. Om det ikke lar seg gjøre, flytter vi møtene til etter sommerferien.

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ og går av stabelen på samlingens første dag og skal i henhold til vedtektene behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

 Godkjenne årsberetning for 2020

  • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2020
  • Vedta budsjett for 2021
  • Behandle vedtektene, med eventuelle endringer.
  • Velge avdelingens styre, revisorer og div utvalg.
  • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  • Vedta handlingsplan 2021

Medlemmene står fritt til å ta opp saker som de mener foreningens årsmøte bør behandle og gjøre vedtak i. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før (8.april) årsmøtet skal avholdes. Det gjøres oppmerksom på at sakene må sendes til industrienergi@odfjelldrilling.com og forslagsstiller må oppgi sitt navn og arbeidssted.